درمان قاعدگی دردناک با تخم جعفری ، تخم جعفری ، خواص تخم جعفری در درمان قاعدگی